Aalborg - Mariakirken

Mariakirken


Karmel Kirken

Petersborgvej 35 b

9000 Aalborg
Telefon: 4037 2901
Mail: per@lkk-dk.dk


______________________________________


Konto: 5396 0248318

______________________________________


Menighedsrådet


Mariakirken er et kirkecenter, der hører direkte under biskopsembedet. Der er intet menighedsråd. 


Tjenester


Lørd. d. 10. februar, kl. 13.00

Søndag sexagesima (2. søndag før fasten)

Farve: rød

Motto: Ånden som helliggører


Lørd. d. 23. marts, kl. 13.00

Lørdag før palmesøndag

Farve: violet

Efter messen er der årsmøde
Venligst ring eller send mail hvis du ønsker at deltage i en tjeneste